Zapamiętaj: Koszt wysłania SMSa na dowolny numer zaczynający się na 925xx to 30,75 zł !!! (UWAGA NA NACIĄGACZY)
 
Kaskada
Pierwsze losowanie gry Kaskada odbyło się w dniu 19 maja 2011 r. Gra Kaskada jest loterią pieniężną w której gracz dostane los wydrukowany przez terminal. Gracz nie może sam skreślać/wybierać swoich liczb. Jeden zakład kosztuje 2 zł (1,82 składki podstawowej + 10 % dopłaty). Na wydrukowanym przez terminal zakładzie znajdują się 2 zestawy po 12 liczb. Liczby w zestawach nie mogą się powtarzać (dzięki temu w dwóch zakładach automatycznie obstawiamy wszystkie możliwe liczby). W grze tej losowane jest 12 liczb z zakresu 1 - 24. Mamy więc 100% pewność, że trafimy w dwóch naszych zestawach wszystkie wylosowane liczby. Od tego jak podzielą się liczby na naszych zestawach będzie zależała wysokość wygranej. W grze tej zagrać można tylko na najbliższe losowanie. Nie można zawierać zakładów systemowych. Na każde losowanie przeznaczona jest pula 1 352 078 sztuk losów. Każdy wydrukowany przez terminal kupon jest niepowtarzalny w danym losowaniu (nie ma możliwości by więcej niż 1 osoba miała taki sam zestaw liczb).

Losowania Losowania gry Kaskada odbywają się od poniedziałku do soboty o godzinie 22:15. W dniach w których odbywają się również losowania Lotto (tj. wtorek, czwartek oraz sobota) losowanie gry Kaskada transmitowane jest w telewizji TVP INFO. W pozostałe dni losowanie obejrzeć można za pomocą strony internetowej www.lotto.pl lub za pośrednictwem naszej strony. Losowane jest 12 liczb z zakresu 1 - 24.
Co to jest Kaskada?
Kaskada to gra losowa o wygrane pieniężne, w której uczestniczy się poprzez zakup losu z wydrukowanymi na nim dwoma zestawami liczb. Są to dwa zestawy niepowtarzalnych kombinacji dwunastu liczb od 1 do 24, wybranych losowo za pośrednictwem terminala Totalizatora Sportowego. Grający nie może samodzielnie typować liczb na losie.

Kto jest organizatorem loterii Kaskada?

Organizatorem loterii Kaskada jest Totalizator Sportowy.

Ile można wygrać w Kaskadzie?

Główna wygrana to 250 000 zł za 12 trafionych liczb, pozostałe wygrane to 1 000 zł za 11 trafionych liczb, 25 zł za 10 trafionych liczb, 8 zł za 9 trafionych liczb i 2 zł za 8 trafionych liczb.

Jak grać?
Choć formalnie Kaskada jest loterią, sposób gry jest podobny, jak w grach liczbowych - gracz otrzymuje wydrukowany przez terminal los w postaci kuponu, oznaczony numerem identyfikacyjnym i kodem paskowym. Po prostu powiedz sprzedawcy w kolekturze lotto, ile losów Kaskady chcesz kupić – i czekaj na uśmiech losu.

Ile kosztuje los Kaskady?
Jeden los kosztuje 2 zł.

Kiedy odbywają się losowania Kaskady?
Losowania Kaskady odbywają się od poniedziałku do soboty i są transmitowane w Studio Lotto i w Internecie.

Czy w Kaskadę można grać na więcej niż jedno losowanie?
Nie. W Kaskadzie można grać tylko na najbliższe losowanie.

Jeżeli wygram główną nagrodę, to w jakim terminie i gdzie mogę odebrać wygraną?

Swoje 250 000 zł możesz odebrać w Oddziale Totalizatora Sportowego w okresie 60 dni, począwszy od dnia następującego po dniu losowania.
Pozostałe wygrane można odbierać w kolekturach i w Oddziale Totalizatora Sportowego w analogicznym terminie. Wszystkie wygrane pieniężne wypłacane są wyłącznie za zwrotem losu.

Czy można odebrać wygraną, jeśli los jest uszkodzony?
Wypłata wygranej nie zostanie dokonana na podstawie losu, którego autentyczności nie można stwierdzić, losu nieposiadającego pełnych informacji słownych, liczbowych lub kodu paskowego. W przypadku zniszczenia losu grającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Totalizatora Sportowego.

Czy jest jakakolwiek możliwość odzyskania lub dowiedzenia się czegokolwiek o zgubionym losie? Wiem, w której kolekturze i mniej więcej o której godzinie go kupowałem.
Nie ma możliwości odzyskania danych dotyczących zagubionego losu, tym bardziej odebrania wygranej. Losy są na okaziciela i zgodnie z regulaminem w razie utraty losu grającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec TS. Wygraną może odebrać wyłącznie posiadacz (znalazca) losu.

Czy na jeden los może zostać wylosowanych kilka wygranych?
Nie. Na każdy wylosowany los może przypaść tylko jedna wygrana. Jeśli chcesz wygrać więcej, po prostu kup kilka losów Kaskady.

Czy od wygranych w Kaskadę pobierany jest podatek, w jakiej wysokości i czy odprowadza go Totalizator, czy wygrywający?
Tak. Od jednorazowych wartości wygranych powyżej 2 280 złotych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej kwoty. Jest on potrącany automatycznie przy wypłacie wygranej.

Gdzie mogę się zgłosić w sprawie reklamacji wygranych?
Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w grze liczbowej grający zobowiązany jest zgłosić na piśmie w oddziale TS, w terminie 6 miesięcy, począwszy od dnia następującego po dniu losowania. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Czy kolektor ma prawo odesłać po odbiór wygranej do innej kolektury?
Kolektor ma obowiązek wypłacania wygranych do 2000 złotych, pod warunkiem, że posiada w kasie potrzebną kwotę. Jeżeli nie dysponuje takimi środkami, to w pierwszej kolejności umawia się z grającym na konkretną godzinę. Natomiast jeżeli wie, że w najbliższym czasie nie będzie miał potrzebnej kwoty, to ma obowiązek wskazać graczowi najbliższą kolekturę. Można również odebrać wygraną w jednym z oddziałów Spółki.
Wyniki lotto, multi multi, mini lotto